Hadits Ketiga belas
|

Hadits Ketiga belas | Rasa Malu

Hadits Ketiga belas. Rosululloh Bersabda :

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اْلأَنْصَارِي الْبَدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت

Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amar al Anshari al Badri. Ia berkata : Nabi bersabda : “Sesungguhnya diantara ajaran diperoleh manusia dari sejak kenabian permulaan adalah; jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu”. (HR. Al Bukhari 6120)

Arti Kalimat

Malu dalam bahasa Arab disebut al-haya’ atau secara etimologi adalah masdar dari hayiya – yahya – hayah yang berarti hidup. Orang tangguh dalam hidupnya dipastikan memiliki sifat malu disebabkan kemampuan dirinya dalam mengatahui hal-hal yang buruk. Selain dari ketangguhannya tersebut, sifat malu juga dapat berasal dari kekuatan panca indera seorang manusia dan kelembutannya. Pengertian secara etimologi ini menjelaskan sifat haya’ yang memiliki fungsi mendorong manusia menjadi manusia yang paripurna dan utuh. Sementara manusia yang tidak memilki sifat haya, ia akan menjadi manusia yang hampa seakan-akan ruh yang pada dirinya dicabut Allah dan akhirnya mati tak berarti.

Malu secara bahasa juga dapat diartikan alimtina’ yang berari menahan atau mencegah dan al-Inqibad yang berati menutup diri. Oleh karena itu, manusia yang memiliki sifat malu adalah manusia yang mampu menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan mendatangkan aib pada dirinya

Secara terminologi, malu didefinisikan oleh ulama dengan beberapa pengertaian. Antara lain :

 • Malu adalah keadaan manusia yang penyebabnya berasal dari kehawatiran terungkap suatu aib pada dirinya dan cacian.
 • Malu adalah salah satu akhlak yang dapat memdorong manusia menjauhi perkataan dan perbuatan yang buruk dan mencegah diri dari sikap acuh terhadap hak orang lain.
 • Malu adalah menjauhi keburukan akibat dari kekhawatiran akan mendapat cacian orang lain
 • Malu adalah kewaspadaan yang menyebabkan manusia menutup diri dari segala karena cacian orang lain.
 • Malu adalah sesuatu yang tertanam pada jiwa yang mengakibatkan manusia menunaikan segala tugas, menjalian silturahim dan berbakti kepada orang tua.
 • Malu adalah suatu sifat yang maknanya sama dengan waqar (kehati-hatian) dan menjaga diri dari mengatakan sesuatu yang dapat mempermalukan orang lain
 • Malu adalah melihat nikmat yang diberikan Allah swt dan menyadari kekurangan diri.

Dari pengertian secara terminologi, kedudukan sifat malu pada manusia sangat diperlukan. Manusia dalam kehidupannya memerlukan batasan-batasan yang mengatur tingkah lakunya dalam berhubungan secara vertikal dengan Allah Taala dan berhubungan secara horizontal dengan sesama makhluk. Pada prinsipnya manusia hendaknya mengenal posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah Taala dan sekutu makhluk lainnya. Maka dengan sifat malu, manausia akan selalu takut melakaukan hal-hal yang merugikan dirinya karena kesalahannya kepada Allah Taala dan kesalahan kepada sesama manusia lainnya. Hadits Ketiga belas

Makna Hadits

“Sesungguhnya Diantara Ajaran Diperoleh Manusia Dari Sejak Kenabian Permulaan” Almunawi dalam Faidhul Qadirnya berkata, maksudnya adalah diantara syariat yag sama sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir adalah ajaran sifat malu. Sejak Nabi pertama Nabi Adam, ajaran sifat malu ini sudah ditetapkan dan tidak di revisi oleh nabi-nabi setelahnya sampai juga pada Nabi terakhir yakni syariat Nabi Muhammad ﷺ. Semua Nabi mengajarkan dan memerintahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran sifat malu adalah bersumber dari wahyu dan menjadi keketapan dalam semua syariat.

Perkataan umat terdahulu bisa saja dinukil melalui jalan wahyu yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah (hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) atau dinukil dari perkataan orang-orang terdahulu. Karena hal ini adalah perkataan Nabi terdahulu maka hal ini menunjukkan bahwa perkataan ini memiliki faedah yang besar sehingga sangat penting sekali untuk diperhatikan.

Sebagai tambahan, Ada pelajaran penting yang patut dipahami. Dalam Kaidah ilmu Ushul Fiqh, Syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh nabi sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam terbagi menjadi tiga :

 • Ajaran nabi terdahulu dan Islam menetapkan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini juga menjadi ajaran bagi Islam dan kita wajib taat. Seperti Perintah puasa dan juga ajaran tentang sifat malu ini.
 • Ajaran yang dibatalkan, di naskh atau revisi oleh syariat Islam, maka ajaran ini tidak berlaku lagi. Seperti cara bertaubat dengan bunuh diri. Ketika akaian terkena najis, cara mensucikannya adalah dengan memotongnya, dan lain-lain sebagaimana yang ditulis oleh Abuya Muhammad al Maliki dalam kitabnya Khashais Al Umah Al Muhammadiah.
 • Ajaran yang tidak diketahui ditetapkan atau direvisi oleh syariat Islam, maka disini terdapat khilaf dikalangan ulama. Seperti yang termaktub dalam Surat Al Maidah ayat 32, 45 dan syariat lainny yang senada.

“Jika tidak malu, lakukanlah sesukamu”

Para ulama mengatakan bahwa perkataan ini ada dua makna :

Pertama, Kalimat tersebut bermakna perintah dan perintah ini bermakna mubah. Maknanya adalah jika perbuatan tersebut tidak membuatmu malu, maka lakukanlah sesukamu, itu boleh. Maka makna pertama ini kembali pada hukum perbuatan.

Kedua, Kalimat tersebut bukanlah bermakna perintah. Para ulama memiliki dua tinjauan dalam perkataan kedua ini :

 • Kalimat perintah tersebut bermakna ancaman. Jadi maknanya adalah: Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, (ini maksudnya ancaman), karena kamu pasti akan dibalas. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala,

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Lakukanlah sesukamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan.” (QS. Fushilat : 40). Maksud ayat ini bukanlah perintah agar kita melakukan sesuka kita termasuk perkara maksiat. Namun, ayat ini adalah ancaman: Jika kamu tidak memiliki rasa malu, lakukanlah sesukamu. Pasti engkau akan mendapatkan akibatnya. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan. Hadits Ketiga belas

 • Kalimat perintah tersebut bermakna berita. Jadi maknanya adalah: Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka kamu akan melakukan apapun yang kamu sukai. penghalangmu untuk melakukan kejelekan adalah rasa malu. Jadi bagi siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan dan kemungkaran. Dan yang menghalangi hal semacam ini adalah rasa malu. Kalimat semacam ini juga terdapat dalam hadits Nabi yang mutawatir,

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka.” (HR. Bukhari no 110 dan Muslim no 3). Artinya orang yang berdusta atas Nama Nabi, berarti ia sedang menyiapkan tempat dirinya di neraka.

Azzamakhsyari berkata : Hadits ini memberikan isyarat bahwa hal yang bisa mencegah seseorang dari terjatuh melakukan keburukan adalah sifat malu. Jika ia tidak memakai sifat tersebut, maka dia akan menjadi seperti sedang diperintah untuk mengerjakan keburukan.

Macam-Macam Malu

Dalam Kitab Akhlaq Lilbanin, Sayyid Umar bin Ahmad Baraja menyebutkan bahwa Malu dibagi tiga macam :

 • Pertama, malu kepada Allah. Jika seseorang malu kepada Allah, ia akan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Rasulullah bersabda, “Malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu. Kemudian nabi ditanya, “Bagaimana caranya malu kepada Allah?” Dijawab, “Siapa yang menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, meninggalkan kesenangan dunia, dan mengingat mati, maka dia sungguh telah memiliki rasa malu kepada Allah Swt.” Malu seperti inilah yang akan melahirkan buah keimanan dan ketakwaan.
 • Kedua, malu kepada manusia. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, maka ia akan menjaga pandangan yang tidak halal untuk dilihat. Seorang ahli hikmah pernah ditanya tentang orang fasik. Beliau menjawab, “Yaitu orang yang tidak menjaga pandangannya, suka mengintip aurat tetangganya dari balik pintu rumahnya.” Orang yang punya rasa malu kepada manusia tidak akan berani melakukan dosa di hadapan orang lain. Jangankan dosa, melakukan kebiasaan jeleknya saja dia malu jika ada orang yang melihatnya. Termasuk bagian dari malu kepada manusia adalah mengutamakan orang yang lebih mulia darinya, Menghargai ulama dan orang saleh, Memuliakan orangtua dan gurunya, Merendahkan diri di hadapan mereka. Orang yang masih punya rasa malu kepada orang lain akan dihargai dan disegani, dan masyarakat mau mendengarkan pendapat dan nasihatnya. Hadits Ketiga belas
 • Ketiga, malu kepada diri sendiri. Ketika orang punya malu kepada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian. Ia malu jika ada orang yang melihat perbuatannya. Dalam kalimat hikmah dikatakan, “Siapa yang melakukan perbuatan ketika sendirian yang ia malu melakukannya saat dilihat orang, maka ia tidak berhak mendapatkan kemulian.” Kalimat hikmah yang lain mengatakan, “Hendaknya malu kepada diri sendiri lebih besar dibanding malu kepada orang lain.”

Rasulullah ﷺ adalah figur yang sempurna dalam akhlak malu. Beliau tidak pernah menjulurkan kakinya ketika sedang duduk bersama sahabatnya. Pada suatu hari beliau lewat dan berpapasan dengan orang yang sedang mandi. Lalu beliau bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah maha hidup, maha lembut, dan maha menutupi. Allah cinta pada rasa malu dan menutup diri. Jika kalian mandi maka lindungilah diri kalian dari pandangan orang.” Hadits Ketiga belas

Sayyidah Aisyah ra. adalah putri yang sangat pemalu dan menjaga kehormatan dirinya. Suatu saat beliau pernah bercerita, “Ketika aku masuk ke rumahku yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah (suamiku) dan ayahku Abu Bakar, aku menampakkan sebagian auratku, dalam hati aku berkata, “Sesungguhnya aku sedang berada di kuburan suamiku dan ayahku.” Akan tetapi, ketika Umar bin Khattab meninggal dan makamkan di samping suami dan ayahku, aku tidak pernah menampakkan auratku lagi, karena malu kepada Umar.” Bisa dibayangkan akhlak malu yang dimiliki Sayyidah Aisyah, hingga kepada orang sudah berada di dalam kubur.

Inilah tiga macam malu yang dianjurkan. Selanjutnya kita hindari sifat malu yang dilarang. Yaitu malu ketika akan melakukan kebaikan, malu ketika membela ajaran Islam, malu berkata jujur, malu mengingkari kemungkaran dan membela kebenaran. Orang yang malu dalam kebaikan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Hadits Ketiga belas

وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْجَمِيعَ بِرِعَايَتِهِ

Oleh : Ust.Bahruddin Thohir
Sekretaris Umum
Ma’had Nurul Haromain