| |

Ngaji outdoor bersama ammy Shihab ditelaga mardiredo

Dan termasuk hal yang menguatkan ketaqwaan adalah dengan mengingat kematian. Karna dengan mengingat kematian akan membuat kita semakin kuat dan bersemangat dalam ibadah kepada Allah SWT.

Mengingat kematian akan melahirkan impian yang tinggi dan kewaspadaan yang ekstra. Karna setelah kematian ada kehidupan akherat, Ada surga yang Allah SWT janjikan bagi hamba yang bertaqwa dan ada neraka yang Alloh SWT siapkan bagi hamba yang durhaka.

Mengingat kematian akan melahirkan mimpi yang indah. Karnanya Seseorang akan terpacu dalam menghafal Al-Quran, menjaga, mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sebab dari Al-Quran inilah derajat mulia akan diraihkan. Dengan mengingat kematian juga akan melahirkan kenyakinan akan perjumpaan dengan Rosulullah Muhammad SAW,. Sehingga dia akan bersemangat bersholawat dan menghidupkan Sunnah Rasulullah. Hal itu terjadi Karna ada impian untuk menjadi yang terdekat dengan Sayidina Muhammad .

Sebagai santri harus punya impian yang tinggi. Serta Siapkan diri untuk mewujudkan impian itu sejak dini. Jika kalian bermimpi untuk melanjutkan studi ke Makkah, Yaman maupun Mesir . Siapkan sejak sekarang untuk mewujudkan mimpi itu. Dan semua itu diniatkan untuk membantu dan memberi manfaat kaum muslimin.

Silahkan kalian bercita-cita menjadi polisi, dokter, pengusaha maupun ulama’ tapi tetap semua itu untuk musa’adatun Lil muslimin (membantu kaum muslimin). Karna dengan membantu kaum muslimin Alloh akan bahagiakan hidup kita didunia dan akherat (sa’adatuddarain).

Ammy Shihab juga mendoakan semoga para santri Rusyda bisa melanjutkan studinya ke Makkah, Mesir maupun Yaman. Dan beliau tanamkan dalam hati para santri,. Semua itu diniatkan untuk membantu dan memberi manfaat bagi orang lain.

Semoga menjadi ilmu yang berkah, berlimpah dan manfaat. Serta menjadi bekal bagi santri untuk menjadi insan yg berbudi, berilmi, serta berbakti dan membahagiakan hati Sayidina Muhammad , murobbi, para assatidz, kedua orang tuany, serta kaum muslimin.

Pujon ,18 Desember 2022
Petikan ngaos sareng ammy Shihab
di Telaga Mardiredo